Revise - vår nya framtid

Vi är mycket glada och stolta över att få presenter nästa steg i Expand U’s resa till att bli en fullservicebyrå inom redovisning och revison.

Genom att vara en del Revise kommer vi nu att kunna erbjuda våra kunder ett större utbud av tjänster. Revise har stor kompetens och erfarenhet inom revison, redovisning, koncernredovisning och ekonomistyrning. Bland annat kan vi erbjuda att hyra en ekonomichef ett par timmar i månanden för de kunder som kanske inte har en egen ekonomichef på plats eller en revisor vilket ger ytterligare en dimension av trygghet i våra kunders företagande.

Expand U kommer att drivas på samma sätt och jobba på samma sätt som tidigare men med ett starkt bolag att luta oss mot så kan vi ta större kliv och möjligheterna blir fler för kunder och medarbetare.

Vi blir större, starkare och bättre!

Fokus och värderingar är bolagens gemensamma faktor. Vi arbetar med effektiva och digitala lösningar i alla led där kvalitet och kunder är vårt främsta fokus. Vi vill vara våra kunders ekonomiavdelning och jobba nära ägare och styrelse för att kunna vara till störst nytta och hjälp. Genom att lära känna våra kunder och deras verksamhet på djupet kan vi göra skillnad.

Revise finns lokaliserade i Norrköping och Linköping. Bolaget drivs av Christian Kromnér som är auktoriserad revisor med lång erfarenhet. För att läsa mer om Revise klicka här

Vi ser fram emot denna nya etapp av vår resa tillsammans med er.