Årsboksslut och årsredovisning

Komplett bokslut och årsredovisning

Årligen skall alla aktiebolag göra bokslut och lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Detta hjälper vi dig naturligtvis med. Men vi jobbar även rådgivande i vårt boklslutsarbete och ger tips och rekomndationer utifrån era önskemål med verksamheten.
Vi samarbetar alltid med bolagets revisor för att få ett så bra och effektivt bokslutsarbete som möjligt.
Som ett led i vår digitalisering så sammaställer vi allt digitalt material digitalt både till revsiorn och till företaget.