Inkomstdeklaration

När bokslutet är klar och signerat så är det dag för deklarationen att lämnas in.
Inkomstdeklarationen är den deklaration som deklareras efter varje avslutat räkenskapsår och fastställer den slutliga skatten. Alla juridiska personer skall lämna in en sådan vare sig det är ett bolag eller en privatperson.

Vi bistår även våra kunder som vill få hjälp med med egna deklarationen eller bara att ta fram K10 blanketten.
K10 är en blankett som alla företagare som äger aktier i fåmansbolag ska upprätta, i K10 beräknas utdelningsutrymmet ut, blanketten skall in med inkomstdeklarationen även om personen inte tar någon utdelning.