Vi erbjuder hjälp med bokföring

Löpande redovisning

Hos oss på Expand U kan du få hjälp med alla delar av den löpande bokföringen. I löpande bokföring ingår allt från att bokföra och betala din leverantörsfakturor och skicka ut kundfakturor och påminnnelser om så behövs. Då vi arbetar i ett webbgränssnitt så gör vi gemensat upp vilka delar just du önskar hjälp med.

I slutet av varje månad så kontrollerar vi alla balanskonton och analyserar ditt resultat och skapar rapporter i Expand U Online som är vårt webbaserade rapportssytem. Vi bistår naturligtvis att rapportera till de myndigheter som kväver rapportering. Utöver detta så finns vi alltid och stöttar och hjälper vi dig att följa de reglera och lagar som finns.